สินค้าและโปรโมชั่น


แพ็กเกจคุยครึ่งชั่วโมง 99 สต.
- ค่าโทรส่วนเกิน 30 นาที ในเครือข่าย นาทีละ 90 สต.
- ค่าโทรนอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
- ค่าบริการรายเดือน 99 บาท ยังไม่รวมค่าโทรและค่าส่ง sms และ EDGE/GPRS

แพ็กเกจคุยนาทีละ 99 สต.
- ค่าโทรทุกเครือข่ายนาทีละ 99 สต.

แพ็กสุดคุ้ม 125 บาท
- ค่าโทรนาทีละ 1 บาท ทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง
- รับสิทธิ์โทรหาเลขหมายในเครือข่ายหรือระหว่าง 05.00 น.-17.00 น. โทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ค่าบริการรายเดือน 125 บาท ยังไม่รวมค่าโทรและค่าส่ง sms และ EDGE/GPRS

แพ็กสุดคุ้ม 249 บ.
- ค่าโทรนาทีละ1 บาท ทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รับสิทธิ์โทรหาหมายเลขในเครือข่ายฟรี ระหว่าง 22.00-18.00 น. โทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชม.
- ค่าบริการรายเดือน 249 บ. ยังไม่รวมค่าโทร, SMS และ EDGE/GPRS

แพ็กเสริม สำหรับคนชอบเล่นเน็ต
- อัตราค่าบริการส่วนเกินแพ็กเสริม คิด 5 บ./MB
- ลูกค้าที่ไม่ได้ทำการสมัครแพ็กเสริม สามารถใช้งาน EDGE/GPRS ได้ โดยจะคิดอัตราค่าบริการ 1 สต./KB (10 บ./MB)
- รับสิทธิ์นาน 6 รอบบิล

แพ็กเสริม สำหรับลูกค้าใหม่และปัจจุบัน
- สิทธ์โทรฟรีในเครือข่ายได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้บริการ
- คิดค่าบริการเต็มจำนวนนับจากวันที่สมัคร
- ผู้ใช้บริการสามารถสมัครหมายเลขพิเศษฟรี 1 เลขหมาย เมื่อเปิดใช้บริการแพ็กเสริมคนมีรักคุยฟรี 21 ชั่วโมง
- หากมีการเปลี่ยนหมายเลขพิเศษภายหลัง คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท

ทุกแพ็กเกจข้างต้น
- สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.55 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล (ยกเว้นแพ็กเสริม สำหรับคนชอบเล่นเน็ต)
- sms ข้อความละ 2 บาท
- สิทธิ์ทุกแพ็กเกจหลักและแพ็กเสริมสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น
- ค่าใช้บริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
- ค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


eService